Εμμανουήλ Καραλής/ φωτό Νίκος Καρανικόλας
Εμμανουήλ Καραλής/ φωτό Νίκος Καρανικόλας
Εμμανουήλ Καραλής/ φωτό Νίκος Καρανικόλας
Εμμανουήλ Καραλής/ φωτό Νίκος Καρανικόλας
Εμμανουήλ Καραλής/ φωτό Νίκος Καρανικόλας
Εμμανουήλ Καραλής/ φωτό Νίκος Καρανικόλας
Εμμανουήλ Καραλής/ φωτό Νίκος Καρανικόλας
Εμμανουήλ Καραλής/ φωτό Νίκος Καρανικόλας
Εμμανουήλ Καραλής/ φωτό Νίκος Καρανικόλας
Εμμανουήλ Καραλής/ φωτό Νίκος Καρανικόλας
Εμμανουήλ Καραλής/ φωτό Νίκος Καρανικόλας